Seznam prenosov

V seznamu prenosov si lahko ogledate vse temeljnice, ki so bile prenesene v Glavno knjigo. V kolikor ugotovite, da so v preneseni temeljnici napake oziroma je potrebno na posamezni fakturi iz temeljnice v programu eKPF nekaj popraviti, je najprej potrebno pobrisati prenos v Glavno knjigo. To lahko uredite z brisanjem v tem meniju, kjer se vam odpre seznam temeljnic:

ekpf_seznam_prenos

Z gumbi posnetek-zaslona-2024-03-05-152336 urejate:

  • Lupa: ogled knjižb v izbrani temeljnici
  • Križec: brisanje prenosa v GKW. Nepovratna funkcija, ki bo vse račune v izbrani temeljnici označila kot neprenesene v GKW.
  • Kljukica: v primeru, ko temeljnico prenašate v Glavno knjigo, ki ni od razvijalca Vasco d.o.o., tukaj lahko označite uspešen prenos, ko računovodja temeljnico prenese k sebi.

V kolikor želite le posamezno fakturo označiti kot nepreneseno in ne celotne temeljnice lahko uporabite meni Prenos v GKW->Označi prejeto fak., da ni prenešena v GKW. Za devizne fakture pa je svoj meni.

Lahko vpišete številko fakture v polja od-do. Ali pogoj še datumsko omejite.

posnetek-zaslona-2024-03-05-154224

 

Prenos prejetih faktur v GKW Nastavitev podjetja