V šifrant besedil vnesemo besedila, ki jih bo program izpisal na raznih izpisih kot so obrazci IOP, opomini, izračun obresti, kompenzacije. Najprej vnesemo šifro, potem kratek opis (npr. klavzula na opominu) spodaj v veliko polje pa besedilo, ki naj ga program izpiše na dokument. To besedilo lahko tudi poljubno oblikujemo (na enak način kot v Microsoft Wordu).

5.7. Opisi dokumentov 5.9. Stroškovno mesto 2