Če smo se pri vnosu plačil zmotili jih lahko tukaj popravljamo. Vpisati moramo datum plačila, katerega želimo popraviti in potrdimo. Na ekranu se pojavi seznam nalogov, ki jih popravimo in potem ponovno naredimo datoteko za banko. Popravljanje zapustimo s tipko F9 Potrdi.

2.4.1. Vnos plačil 2.4.3. Pregled vseh virmanov