V tem izpisu je mogoče izpisati vse kartice hkrati ali po omejitvah (datumi, inventarne št.,…)

4.3. Nastavljivi izpisi 4.7. Pregled odtujenih osnovnih sredstev