Programski paket PNW (Potni Nalogi Windows) je namenjen obračunavanju ter izpisovanju potnih nalogov. Poleg samega obračunavanja potnih stroškov za Slovenijo ter tujino in njihovega plačevanja, program omogoča tudi izpis rekapitulacije za želeno obdobje po stroškovnih mestih, po posameznih osebah, po vozilih itd. Program omogoča tudi povezavo s programi Glavna knjiga (v nadaljevanju GKW), Plače ter Blagajna (v nadaljevanju BLAW).

meni

 

Uporaba posebnih tipk

Pri vnosu podatkov so na vnosnih oknih običajno spodaj navedene posebne tipke in njihov pomen. Poleg teh pa splošno veljajo naslednje posebne tipke tudi, če niso posebej navedene:

  • F9: funkcijska tipka F9 vedno pomeni shranitev vnesenih podatkov in izhod iz vnosnega okna ali zagon neke operacije. Običajno program ob pritisku na F9 vpraša za potrditev.
  • ESC: vedno pomeni prekinitev vnosa in izhod iz vnosnega okna brez shranitve ali prekinitev neke operacije.
  • F1: funkcijska tipka F1 je običajno aktivna, če se trenutno nahajamo na polju za vnos neke šifre od nekega šifranta. Ob pritisku na F1 se nam odpre ustrezni šifrant, kjer lahko poiščemo iskano in jo z ENTER vnesemo v vnosno polje.
  • + (znak plus): pri vnosu datuma se nam s pritiskom na plus pojavi v vnosnem polju tekoči datum, z nadaljnjim pritiskanjem pa se datum po dnevih povečuje.
  • – (znak minus): pri vnosu datuma se nam s pritiskom na minus pojavi v vnosnem polju tekoči datum, z nadaljnjim pritiskanjem pa se datum po dnevih zmanjšuje.
  • * (znak zvezdica): pri vnosu števil ali zneskov s pritiskom na zvezdico brišemo vsebino vnosnega polja.Delo s programskim paketom

 

Ko pričnete delo s programskim paketom, se na zaslonu pojavi okno za izbiro podjetja. Okno se pojavi le v primeru, ko vodimo naloge za več podjetij. Podjetje lahko izberemo s pomikom navzdol oziroma navzgor ali pa ustrezno podjetje poiščemo po zaporedni številki ali nazivu. Po izbiri podjetja se pojavi zahtevek za vnos uporabnika in gesla. Vnos gesla je neviden, tako, da ga oseba, ki stoji za vami, ne vidi. Po vnosu gesla se na zaslonu pojavi glavni meni.

6.3. Zaključek leta (prenos v novo leto) 1. Dnevnice