Lestvica se uporabi, kadar imamo pri plači določeno da izplačujemo tudi določen procent na delovno dobo v podjetju.

Primer

Do 4 let delovne dobe v podjetju se dodatek za stalnost ne bo obračunal. Od 5 let dalje se bo obračunal po 0,5% do 10 let v podjetju in potem po 0,5% gor do 15, 20,… let.

place_3a

3.9. Lestvica za minulo delo 3.B. Fond ur