Meni je namenjen prenosu matičnih podatkov, ter podatkov o odjavah s spletne aplikacije eAsistenta za vrtce. Za vklop in vse dodatne informacije glede samega prehoda na prenos eVrtec se obrnite na svetovalce Vasco podpore.

5.V.1 Vpisni listi E-RAČUNI v programu VRTEC - postopek od vklopa do pošiljanja