Za delitev temeljnice po stroškovnih mestih uporabimo zavihek Delitev SM. V tabelo vnesemo stroškovno mesto in delež oz. procent. Če plače ne delimo po stroškovnih mestih oz. imate samo eno stroškovno mesto, potem tega zavihka ne vnašamo. Osnovno stroškovno mesto se vnese na zavihek 1.Matični.

place_21_4

3. Ostalo 5. PDPZ