V šifrantu kreditorjev s tipko F2 Nov vnos vnesemo novega kreditorja,  vpišemo transakcijski račun ter Sklic na št (1), drugi del sklica vnesemo pri vnosu samega kredita pri delavcu. V Koda namen plačila vnesemo kodo namena. V polju Vrsta izplačila določimo, da se nalog za nakazilo kredita izdela posamezno ali po seznamu. V polje Vrsta odtegljaja določimo za kakšno vrsto odtegljaja gre. Če izberemo kredit se na obračunskem listu običajno izpiše več podatkov o kreditu (znesek kredita, število plačanih in neplačanih obrokov,…), lahko pa izberemo da gre za prepovedi, v primeru administrativnih prepovedi.

V primeru, da imata dva zaposlena kredit ali prepoved pri istem kreditorju, lahko uporabite istega kreditorja.

place_31_vnos

Vrsta odtegljaja, za posamezno Vrsto odtegljaja lahko ponastavimo kateri podatki se bodo izpisali na obračunski list.

place_31_vnos_vrsta

3. Šifranti 3.7. Delovna mesta