V šifrantu kreditorjev s tipko F2 Nov vnos vnesemo kreditorja. Transakcijski račun vnesemo na kateri transakcijski račun se bo nakazoval kredit in Sklic na št (1) vnesemo modul sklica, drugi del sklica vnesemo pri vnosu samega kredita pri delavcu. V Koda namen plačila vnesemo kodo namena. V polju Vrsta izplačila določimo, da se nalog za nakazilo kredita izdela posamezno ali po seznamu. V polje Vrsta odtegljaja določimo za kakšno vrsto odtegljaja gre. Če izberemo kredit se na obračunskem listu običajno izpiše več podatkov o kreditu (znesek kredita, število plačanih in neplačanih obrokov,…), lahko pa izberemo da gre za prepovedi, v primeru administrativnih prepovedi.

V primeru, da imata dva zaposlena pri istem kreditorju kredit, lahko uporabite istega kreditorja. Če pa je nakazilo kredita na drug TRR pri kreditorju, v tem primeru je potrebno vnesti kreditorja pod novo šifro in nastaviti drug TRR.

place_31_vnos

Vrsta odtegljaja, npr pri vrsti Kredit nastavimo koliko podatkov o kreditu želimo, da se izpiše na obračunski list.

place_31_vnos_vrsta

3. Šifranti 3.2. Banke