Dobra kontrola stroškov v potnih nalogih je zelo pomembna, zato imate na voljo izpis 2.C, kjer lahko brez težav pregledujete, izpisujete in pošiljate po elektronski pošti različne seštevke stroškov po mnogih pogojih. Na voljo je veliko vhodnih filtrov (različni datumi, delavec, stroškovno mesto, vozilo, katere stroške sploh želite izpisovati) in seštevkov, dodatno pa lahko kontrolirate preko zavihka 2. Izpisani stroški tudi točno kateri stroški so vam pomembni in kateri del (plačane, neplačane, oboje,…) jih izpisuje.

rekapitulacija stroskov

Dodatne možnosti zavihka 2. Izpisani stroški:

rekapitulacija stroskov 2

2.B. Neizplačani nalogi 2.R. Rek obrazci