6.1. Parametri programa

V parametrih programa na prvem zavihku vnesemo podatke podjetja:

BLAW_6.1

Na zavihku razno pa začetno stanje gotovine in čekov:

BLAW_6.1.-1

Ostali parametri se nastavljajo z našo pomočjo.

6.3. Parametri za evidenčne knjižbe

Nastavijo se konti za avtomatsko evidenčno knjiženje.

6.4. Dodatni meni

Dodatni meni se uporablja, če imate več lokacij – poslovalnic in želite imeti za vsako lokacijo ločeno številčenje dokumentov in dnevnika.

6.5. Blokada obdobja

Vnesemo uporabnika in datum do katerega želimo prepovedati vnose in popravke.

6.6.1. Nastavitev izpisov prejemkov/izdatkov

Nastavitev grafične oblike izpisa prejemka in izdatka. Privzeta grafična oblika izpisa je že nastavljena.

6.8. Valute & konti

V tem meniju lahko nastavimo konte po deviznih valutah, ki jih program potem upošteva ob vnosih dokumentov.

6.9. Povečaj šifro partnerja za…

Poveča šifro partnerja za vnešeno število.

Primer: trenutna šifra partnerja je 111, vpišemo številko 10000 in dobimo novo šifro 10111.

6.A. Zamenjaj šifro partnerja

Zamenja šifro partnerja na vnešeno novo šifro.

6.B. Sprememba šifre stroškovnega mesta

Program prenese vse dokumente enega stroškovnega mesta na drugega.

5. Pomožni programi Vrtec (Solaw)