6.1. Parametri programa

V parametrih programa na prvem zavihku vnesemo podatke podjetja:

BLAW_6.1

Na zavihku razno pa začetno stanje gotovine:

blaw_61_zacetnostanje

Ostali parametri se nastavljajo z našo pomočjo.

6.3. Parametri za evidenčne knjižbe

Nastavijo se konti za avtomatsko evidenčno knjiženje.

6.4. Dodatni meni

Dodatni meni se uporablja, če imate več lokacij – poslovalnic in želite imeti za vsako lokacijo ločeno številčenje dokumentov in dnevnika.

6.5. Blokada obdobja

Vnesemo uporabnika in datum do katerega želimo prepovedati vnose in popravke.

6.6.1. Nastavitev izpisov prejemkov/izdatkov

Nastavitev grafične oblike izpisa prejemka in izdatka. Privzeta grafična oblika izpisa je že nastavljena.

6.8. Valute & konti

V tem meniju lahko nastavimo konte po deviznih valutah, ki jih program potem upošteva ob vnosih dokumentov.

5. Pomožni programi Šola (Solaw)