Prvi zavihek: “1. – Trenutni podatki”

V tem šifrantu vnesemo skupine oziroma oddelke. Vsaki skupini določimo “Naziv” – svetujemo, da poimenujete skupino po dejanskem imenu, kot so jo poimenovale vzgojiteljice. Poleg imena pa dodate enoto. Primer vidite na sliki spodaj. Vnesemo še:

  • Vzgojitelj” in “Pomočnik” – vzgojitelja in pomočnika izberemo iz šifranta. Oba podatka se bosta izpisala na samih računih za starše kakor tudi na izpisu evidenc o odsotnosti otrok.
  • Pomočnik 2” – iz šifranta vseh vzgojiteljev/pomočnikov izberete pomočnika, ki je kot dodatna oseba v skupini.
  • Polje “Stroškovno mesto” je namenjeno vnosu enote vrtca. Pri vnosu tega podatka imejte v mislih CEUVIZ (skupina mora imeti vneseno tisto enoto na katero boste podatke poročali za namene CEUVIZ)
  • Podatek v polju “Normativ” v povezavi z poljem “Znižanje normativa za otroka s PP” program potrebuje za namene pravilnega obračuna razlike do polnega normativa. Razlika se bo zaračunala občini ustanoviteljici za sorazmerni del ekonomske cene zmanjšane za stroške neporabljenih živil preračunane na čas za katerega je bilo v skupini v obračunskem mesecu manj otrok kot določa normativ. Vrednost ekonomske cene za izračun razlike do polnega normativa bo program vzel iz programa, ki ga boste določili v polju “Program za izračun razlike do normativa“.
  • Tip programa” in “Starostno obdobje” sta dva prosta šifranta, ki jih lahko vrtec vnese v kolikor to želi. Podatek je lahko v pomoč pri pregledih struktur oddelkov in v delu statistike, ki se nanaša na te podatke. Za sam obračun pa podatka nista potrebna.
  • Delno subvencionirana” – v kolikor je vrtec zasebni vrtec in za to skupino nima polne koncesije mora tu postaviti kljukico. Javni vrtci te kljukice ne uporabljajo.
  • Vrsta oddelka CEUVIZ – izberemo eno od možnih vrst oddelka za poročanje na CEUVIZ.

vrtec_519_skupine_slika1

POMEMBNO: V kolikor vrtec uporablja tudi WEB VRTEC, je potrebno vedeti, da vzgojitelji, ki so izbrani v poljih “Vzgojitelj”, “Pomočnik” in “Pomočnik 2” bojo avtomatsko na WEB VRTCU imeli dostop do pregleda odsotnosti otrok te skupine.

 

Drugi zavihek: “2. – Novi podatki”

Na tem zavihku vnesemo podatke, ki bojo veljali za novo šolsko leto. Smiselnost uporabe tega zavihka je samo v primeru, da vrtec uporablja modul VPIS. Samo ta modul zna ob prehodu šolskega leta iz novih podatkov (drugi zavihek) prepisati podatke v trenutne podatke (prvi zavihek). V kolikor modula VPIS ne uporabljate, podatke za novo šolsko leto vpišete direktno na prvi zavihek, takoj ko zaključite z zadnjim obračunom za preteklo šolsko leto, v primeru, da se kateri od podatkov v novem šolskem letu spremeni (npr. vzgojitelj, pomočnik, normativ,…).

5.1.8 Storitve 5.1.A Pošte