V tem meniju izpisujemo nalepke, ki smo jih predhodno oblikovali v meniju 5.N.

Največ možnosti filtriranja imamo v meniju 4.N.1., kjer izpisujemo nalepke za osnovna sredstva, zato si ga bomo podrobneje pogledali. Ostali izpisi nudijo možnost nastavitve izpisa nalepke in od-do filter.

os_4n1 os_4n1_2

(1) – Izberemo tiskalnik, ki naj ga program uporablja pri tiskanju nalepk. Ta nastavitev velja samo za trenutni računalnik.

(2) – Oblika izpisa nalepke

(3) – Priporočljivo je, da se nalepke tiskajo samo za aktivna osnovna sredstva. V primeru elektronskega popisa se na prenosni terminal prenašajo samo aktivna osnovna sredstva.

(4) – Nastavitev urejenosti. Označena možnost prikazuje nastavitev, s katero se tiskajo samo inventarne številke.

(5) – Lahko pa tiskamo po npr. lokacijah, in sicer: 1 nalepka za lokacijo, sledijo vsa osnovna sredstva iz te lokacije, 1 nalepka za lokacijo…

 

Na drugem zavihku izbiramo med različnimi od-do filtri. Nastavljen primer nam stiska vsa nalepke za vsa osnovna sredstva, ki se nahajajo na upravi.

os_4n1_3

 

Imamo tudi možnost izpisa na podlagi datoteke. To lahko uporabimo, če tiskamo samo določene nalepke, npr v primeru uničenja nalepke. Poglejmo primer Excela. Najlažje je, če jih vnesemo v tabelo, kjer si inventarne št sledijo ena pod drugo.

os_4n1_4

(1) – Najprej obkljukamo možnost, da bomo tiskali na podlagi datoteke

(2) – Vpišemo, kje se nahajajo podatki, v našem primeru naj program bere inventarne št v stolpcu A od 2. vrstice dalje.

(3) – Primer Excelove tabele

4.9. Razni izpis po OS 5. Razno