Izpišemo lahko v računovodstvu nastavljene kartice SM. V polju Pregled izberemo nastavljen izpis in pritisnemo F4 Osveži pregled.

Pri iskanju dokumentov si lahko pomagamo s tipko F3 Iskanje, ki deluje tako, da vpišemo željen iskalni niz in išče po vseh poljih na prikazani preglednici.

V primeru uporabe Dokumentnega sistema, na tipki Predogled dokumenta, vidimo priloženo prilogo pri knjižbi.

Izpis lahko omejimo tudi od..do obdobja ali datuma in nato ponovno pritisnemo tipko F4 Osveži pregled. Poleg tiskanja lahko tudi izpis naredimo v PDF, izvozimo v Excel ali pošljemo po elektronski pošti.

Ker je spodaj aktivna preglednica, lahko na sami preglednici, s klikom na legendo, sortiramo in filtriramo pregled na zaslonu. Ob tiskanju dobimo na voljo dve vrsti pregleda Original izpis in Izpis preglednice. Izpis preglednice izpiše preglednico, kot je sortirana, grupirana ali filtrirana. Original izpis izpiše pregled, ki je bil nastavljen s strani računovodstva.

Zbirno tiskanje izpiše pregled v kumulativni obliki, brez postavk, samo seštevke po stroškovnih mestih. Zbirno lahko tiskate tudi preko menija 1.5.2.

web_meni151

1.5. Pregled stroškovnega knjigovodstva 1.5.2. Kumulativna kartica stroškovnega mesta