Izpis kartice SM izpišemo lahko glede na prednastavljene izpise, ki so jih nastavili v računovodskem servisu. V polju Pregled izberemo nastavljen izpis in pritisnemo F4 Osveži pregled.

Pri iskanju dokumentov si lahko pomagamo s tipko F3 Iskanje, ki deluje tako, da vpišemo željen iskalni niz in išče po vseh poljih na prikazani preglednici.

V primeru uporabe Dokumentnega sistema na tipki Predogled dokumenta ogledamo priloženo prilogo pri knjižbi.

Izpis lahko omejimo tudi od..do obdobja ali datuma in nato ponovno pritisnemo tipko F4 Osveži pregled. Poleg tiskanja lahko tudi izpis naredimo v PDF, izvozimo v Excel ali pošljemo po elektronski pošti.

Ker je spodaj aktivna preglednica lahko na sami preglednici s klikom na legendo sortiramo, filtriramo pregled na zaslonu. Ob tiskanju dobimo na voljo dve vrsti pregleda Original izpis ali Izpis preglednice, zadnja opcija izpiše preglednico kot je sortirana, grupirana ali filtrirana. Original izpis izpiše pregled, ki je bil nastavljen s strani računovodstva.

Zbirno tiskanje izpiše pregled v kumulativni obliki, brez postavk, ampak samo seštevke po stroškovnih mestih. Zbirno lahko tiskate tudi preko menija 1.5.2.

web_meni151

Nastavitve pregledov nastavi računovodski servis v modulu Glavna knjiga (GKW) v meniju 3.5.1.

1.5. Pregled stroškovnega knjigovodstva 1.5.2. Kumulativna kartica stroškovnega mesta