Najprej pritisnemo tipko F2 Nov vnos. Vnesemo potrebne podatke in program izračuna obrazec DDV-O. Osnova za izračun obrazca DDV-O sta knjigi izdanih računov in knjiga prejetih računov. Potem lahko izračunan obrazec tudi popravljamo s tipko Enter, v primeru popravljanja se temeljnica za DDV-O ne bo naredila.

Pošlji PDF pošiljanje DDV-O obrazca v PDF obliki na elektronski naslov.
Priprava za E-davke naredi datoteko XML za oddajo na E-davke v poljubno mapo.
F8 Oddaja na E-davke direktna oddaja obrazca na E-davke, predhodno moramo imeti na računalniku, kjer oddajamo nameščeno digitalno potrdilo v Internet explorerju.
F4 Pošlji XML obrazec DDV-O pošljemo po e-pošti.
Nalog UPN naredi se nalog za plačilo davka.
DDV Obdobje vpisano je dovoljeno davčno obdobje za katerega lahko knjižimo. Obdobje se samo prestavi za en mesec naprej, ko naredimo temeljnico DDV-O.
F7 Briši pobriše DDV-O obrazec. Kreiran obrazec lahko pobrišemo in ga ponovno kreiramo.

POZOR!

Predpogoj za pravilen izpis obrazca DDV-O je pravilen šifrant vrst knjig prejetih in izdanih faktur (lahko si ju ogledamo v poglavju 5.5. in 5.6.). Šifrant se ob kreiranju nove baze generira sam. Pri vsaki vrsti knjige moramo v šifrantu pravilno označiti če gre za popravek ali za nepremičnine, uvoz,….. Glede na te nastavitve bo program vrednosti razvrstil v rubrike v obrazcu DDV-O. Seveda moramo ob knjiženju, kjer vnašamo tudi podatke o DDV, izbrati ustrezno vrsto knjige prejetih oziroma izdanih faktur.

F9 Temeljnica DDV-O naredi temeljnico v meni 1.1. Knjiženje. Nastavitve za knjiženje so že prednastavljene, lahko se tudi popravijo in s tipko F10 shranijo spremembe. Tipka F8 služi za kontrolo knjižb na kontih davka in davka v knjigi za DDV. V kolikor ni davek v knjigi enak knjižbam na kontu davka, program ne naredi temeljnice ampak prikaže napake, ki jih je potrebno odpraviti.

34e

Pomembno!

Ob zaključku leta program prikaže, kateri so konti davka. Odprte knjižbe na teh kontih se bodo prenesle v otvoritev, zaradi zapiranja davčnih kontov preko obračuna DDV.

3.4.D. Rekapitulacijsko poročilo 3.4.F. Poročilo o dobavah (76.a člen)