Potrjevanje in likvidacija potnih nalogov sta dodatni funkciji, ki ju je potrebno vklopiti v parametrih programa. Lahko uporabljamo samo potrjevanje potnih nalogov, samo likvidacijo ali oboje.

Potrjevanje potnega naloga pomeni dovoljenje za izdajo potnega naloga (napotitev), kar pomeni, da potnega naloga ne moremo natisniti ali poslati po elektronski pošti, dokler ni potrjen. Potni nalog potrdi potrjevalec, katerega določi vnašalec potnega naloga ob vnosu.

Likvidacija nalogov pomeni potrjevanje potnih nalogov, da lahko gredo v izplačilo/v prenos v program plače ali v knjiženje v glavno knjigo. Likvidatorja potnega naloga vnese vnašalec potnega naloga ob vnosu.

Če sta potrjevalec ali likvidator potnega naloga na vseh nalogih ista oseba ali ista skupina oseb je smiselno v parametrih programa nastaviti privzetega potrjevalca, likvidatorja ali skupino privzetih potrjevalcev, likvidatorjev.

Vnos potrjevalca/likvidatorja na potni nalog

Na vnosu potnega naloga imamo zavihka potrjevanje in likvidacija. Prikazani so vsi potrjevalci, potrjevalca izberemo z dvoklikom. V primeru več potrjevalcev na enem potnem nalogu te izberemo (z dvoklikom na potrjevalca) v enakem vrstnem redu kot morajo potrditi potni nalog. Enako velja za likvidacijo potnega naloga, ki jo na enak način kot potrjevanje vnašamo na zavihku likvidacija.

epn11

Potrjevanje nalogov

V zgornjem delu ekrana lahko seznam potnih nalogov za potrditev filtriramo, tako da vidimo samo potne naloge, ki so na vrsti za potrditev. Izberemo potni nalog, ki ga želimo potrditi in pritisnemo tipko F5 Potrdi. Če smo si premislili lahko potrditev brišemo s pritiskom na ALT+F5 – Briši potrditev.

V spodnjem delu ekrana je seznam potrjevalcev na izbranem potnem nalogu, kjer je vidno kdo in kdaj je potrdil potni nalog.

epn12

 

Likvidacija nalogov

Likvidacija potnih nalogov poteka na enak način kot potrjevanje, izberemo potni nalog in ga s tipko F5 potrdimo.

epn13

Popravljanje plačil akontacije Izpisi