Izpis Kumulative, Seznama davkov in prispevkov, REK-O obrazca iz shranjenih plač je identičen izpisu v meniju 1.5.2. z razliko v polju Datum shranitve plač, kamor vpišemo datum shranjene plače (lahko ga poiščemo s tipko F1), za katero želimo narediti izpis ali pripraviti XML datoteko.

4d3

4.D.1. Izpis starih obračunskih listov 4.D.7. XML datoteka ISPAP za SPJS iz starih plač