Vrste plačil so šifrant, kamor vnesete tiste vrste plačil, ki jih želite izbirati pri plačevanju/pripravi nalogov.

3.9. Dnevnice 4. Prenosi