V navodilih je opisana večina postavk ki se jih da nastaviti, vendar se ponavadi potrebuje le nekaj izmed teh.  Pri vnosu naročila dobaviteljem nas program najprej vpraša za številko. Če odpremo na dveh postajah v mreži naročilo dobavitelju, program ponudi enaki številki, potem pa prvi kdor shrani, vzame to številko, drugo pa se shrani pod naslednjo številko.

faw_1a1_meni

 

Zavihek 1 – Naročila

faw_1a1_zavihek1

 • Številka – sestavljena je iz zaporedne številke ter pike in letnice ki sta obvezen podatek.
 • Datuma naročila dobavitelju
 • Dobavitelj – Obvezen podatek (izberemo iz šifranta in potrdimo, za lažje delo lahko za skok v šifrant kliknemo tipko [F1]). Poleg je gumb [Podatki],  kjer si lahko ogledamo njegovo opombo)
 • Datum predvidene dobave
 • Št./Leto let.naročila
 • Rabat
 • Poslano dobavitelju – možnost označbe
 • Naročilo brez DDV
 • Komercialist
 • Skladišče – vnašamo če uporabljamo več skladišč in če želimo ločevati zalogo, porabo… po skladiščih, če se uporablja eno samo skladišče potem skladišča ni potrebno vnašati.
 • Besedilo za izpis na naročilu dobavitelju
 • Storno naročila

 

Zavihek 2 – Besedilo

faw_1a1_zavihek2

Dodatno besedilo na dokumentu lahko oblikujemo tudi tukaj podobno kot v ostalih programih za oblikovanje besedila, ta besedila pa lahko potem tudi shranimo in jih uporabimo v drugih dokumentih.

 

Zavihek 3 – Seštevki

faw_1a1_zavihek3

Prikaže končne seštevke dokumenta.

 

Vnos postavk na naročilo dobavitelju

faw_1a1_vnosknjizb

Tipka [F2] nam prikaže vnosno masko za vnos artiklov na naročilo dobavitelju. Osnovne zadeve, ki se vnašajo so šifra artikla,  količina, in pa cena ali vrednost.

V spodnjih oknih lahko ob času prodaje preverimo zadnje nabave tega artikla in podatke o zadnjih prodajah tega artikla izbranemu kupcu.

V levih spodnjih okencih vidimo pregled zaloge za ta artikel:

 • gumb Zaloga nam pokaže pregled zaloge tega artikla po skladiščih – zraven pokaže zalogo na skladišču, ki smo ga izbrali na prvem zavihku
 • Nar.dob. – količina artikla, ki je še naročena pri dobavitelju
 • Nar.Kup. – količina artikla na naročilu kupcev
 • Sk. zal. – sešteta količina: zaloga na izbranem skladišču z odštetimi naročili kupcev in prištetimi naročilu dobaviteljem

 

 

faw_1a1_noga

Ob shranitvi imamo spet nekaj možnosti glede tiskanja, pošiljanja po e-pošti, ipd.

[F8] Zal nam pokaže zalogo artikla po skladiščih.

(1) V pomoč pri naročanju nam je lahko gumb [F4 Pripomoček za naročanje], če imamo v šifrantu artiklov vnešeno minimalno, maksimalno zalogo in dobavitelja artikla. Pripomoček ponudi precej možnosti, ponujene količine pa lahko v tabeli potem tudi pregledamo in dodatno uredimo. Ko smo vse pripravili, tabelo shranimo [F9] ter nato shranimo še naročilo dobavitelja.

 

1.A. Naročila dobaviteljem 1.A.2-3 Popravljanje, Brisanje naročil