Izpise letnega plana lahko naredimo na več različnih načinov. Na izpisih je viden letni plan, realizacija stroškov za določeno obdobje, realizacija stroškov za zadnji mesec, index realizacije ter presežek.

V meniju 4.4.2.1. izpišemo načrt stroškov po SM in kontih.

V meniju 4.4.2.2. izpišemo načrt stroškov po kontih brez urejenosti stroškovnega mesta.

V meniju 4.4.2.3. izpišemo načrt po stroškovnih mestih in kontih, s tem da tu določimo koliko prvih mest na stroškovnih mestih naj prikazuje načrt.

V meniju 4.4.2.4. izpišemo načrt po stroškovnih mestih.

Primer izpisa v meniju 4.4.2.1.

GKW_meni4421_pregled

4.4.1. Vnos 4.4.3. Uvoz iz Excel-a