Zaključevanje preteklega leta programa FAW in FAW Lite priporočamo med 15.2. in 31.3.

Zaključevanje leta v programu FAWS – program za pisanje storitvenih računov ni POTREBNO!

Zaključevanje leta pred temi datumi ni priporočljivo. Razlogi: velikokrat se vnaša še listine za nazaj, knjiži plačila, čaka na listine dobaviteljev, usklajuje inventuro, ipd. Leta je potrebno zaključiti po vrsti od najstarejšega dalje, npr. če je nezaključeno leto 2014, moramo najprej zaključiti tega, šele potem leto 2015.

 

Pred zaključkom leta je obvezno arhiviranje podatkov v meniju 8.A. na USB ključ, zunanji disk!
V primeru kakršne koli napake med prenosom, je mogoče dobiti podatke iz te rezervne kopije.

 

Pred zaključkom moramo vedeti, da program preveri obstoj negativnih zalog, nas v primeru obstoja na te opozori in nam ponudi 2 možnosti:

faw_64a_neg_zal

1.) Pred zaključkom leta odpravimo negativne zaloge po vseh skladiščih.
Obstoj negativnih zalog preverimo v meniju 3.3, kjer lahko izpišemo samo artikle z negativno zalogo.
Negativne zaloge posamezno po postavkah preverimo v meniju 41, F6 kartica artikla.
Na kartici artikla je razvidno, kje je prišlo do negativnih zalog. Te potem odpravimo.

 

2.) Podpis izjave o prenosu negativnih zalog v novo leto

faw_64f_izjava1

V primeru podpisane izjave bo program prenesel negativno stanje v novo leto.

V primeru spremljanja plačil kupcev v programu FAW, lahko označimo, da program neplačane račune prenese v novo leto.

 

OPOZORILO:
Inventuro naj bi delali na koncu leta pred zaključkom leta in ne na 1.1.20xx ali 5.1.20xx.
Vseeno pa je zaključek dobro narediti čim uredite inventure in ostale evidence, s tem boste pridobili na hitrosti izpisov.
Na koncu bi želeli opozoriti, da program po zaključku preteklega leta nepreklicno blokira vsa
popravljanja, brisanje in vnose za preteklo leto.

 

POJASNILO:
Podjetje VASCO d.o.o. se je odločilo za tak poostren korak vodenja, ker vas veliko premalo pozornosti posveča stanjem zalog.
Imeli smo ogromno število pripomb od kje ta minus zaloga, od kje ta in ona cena, zakaj imam nepravilno razliko v ceni itd. S tem da vas je večina teh nepravilnosti odkrila šele v polletju ali pa celo na koncu leta.
Zato vam za tekoče novo leto, katerega boste poknjižili na novo priporočamo redno mesečno spremljanje zalog, ponovno nastavitev cen 6.1 (vsaj enkrat mesečno, vsaj preden podatke oddate računovodstvu za napoved davkov) kjer vam bo tudi take napake izpisal.
Po tej operaciji imamo možnost blokade davčnih obdobij v meniju 6.D.

6.4. Inventura 6.5.1. Pregled otvoritve