V tem meniju lahko že vnesenemu otroku zamenjate obstoječo šifro z novo. To naredite tako, da v polje “Stara šifra” vnesete že obstoječo šifro otroka, ki jo želite spremeniti, v polje “Nova šifra” pa vnesete novo želeno šifro. Predhodno se morate seveda prepričati, da ta nova šifra res ni še uporabljena. To naredite v meniju 5.1.1, tam vklopite prikaz vseh otrok (s klikom v krogec pred “Vse”) in z “F3 Šifra” uredite otroke po šifri.

5.5.A Menjave šifer 5.5.A.2 Zamenjaj šifre več skrbnikom