Pripravljene naloge s tipko F6 Nalogi v datoteko zapišemo v plačilno datoteko za prenos v bančni sistem. Preko tipke F5 Izpis na tiskalnik je mogoč izpis UPN-QR.

732

7.3.1. Priprava nalogov za prispevke 7.4. Izpis prispevkov po mesecih