Pripravljeni nalogi bodo vidni v tem meniju in s tipko F6 Nalogi v datoteko pripravimo ISO-SEPA datoteko za prenos v bančni sistem.

place_732

7.3.1. Priprava nalogov za prispevke 7.4. Izpis prispevkov po mesecih