Ob koncu leta je potrebno izpisati Povzetek obračuna dohodkov izplačanih v obdobju za posameznega delavca. Postopek priprave po menijih:

  • 4.1.9. Brisanje obrazca – Pred izračunom obrazca preverimo, če je obrazec prazen in če ni ga najprej pobrišemo. Če pa med popravljanjem podatkov ugotovimo kakšne napake, lahko pobrišemo samo del obrazca (samo izračunane ali samo ročno vnesene postavke) in ponovno naredimo izračun obrazca.
  • 4.1.2. Prenos honorarjev, pogodb v obrazec – Vnesemo časovno obdobje za honorarje, ki jih želimo prenesti v obrazec dohodnine.
  • 4.1.3. Doknjiženje ostalih vrst dohodka – Po izračunu obrazca lahko naredimo še popravke ali ročne knjižbe za tiste vrste dohodka, ki so jih imeli delavci preko podjetja, pa niso vneseni v tem programu. Pri vnosu moramo poleg zneskov vpisati tudi podatke o delavcu (če le-ta oseba ne obstaja v šifrantu delavcev), vrsto dohodka in datum plačila davkov in prispevkov.
  • 4.1.4. Kontrola obrazca –  Na izpisu dobimo seznam vseh dohodkov po delavcih.
  • 4.1.5. Priprava datoteke – Ko je obrazec dohodnine pravilen, tu naredite datoteko, na katero se prepišejo podatki za dohodnino in katero potem lahko direktno oddate na e-davke (če se za vrsto dohodka oddajajo podatki, če se ne, potem tega menija ne uporabimo).
  • 4.1.7. Izpis obvestil za posameznike – Obvestila lahko natisnemo ali kriptirano pošljemo na elektronske naslove prejemnikov.
  • 4.1.C. in 4.1.D. Prenos podatkov v druge programe ali v program Plače se uporabi ko želimo dohodke izplačane v AVHW, združiti z obvestilom v programu Plače, podrobna navodila se nahajajo na povezavi Obrazce za dohodnino v programu Plače.
4. Obrazci 4.2. Prijava zavarovanja (obrazec M12)