Ob koncu leta je potrebno izpisati Povzetek obračuna dohodkov izplačanih v obdobju za posameznega delavca. Postopek priprave po menijih:

  • 4.1.8. Brisanje obrazca – Pred izračunom obrazca preverimo, če je obrazec prazen in če ni ga najprej pobrišemo v celoti. Če pa med popravljanjem podatkov ugotovimo kakšne napake, lahko pobrišemo samo del obrazca (samo izračunane ali samo ročno vnesene postavke) in ponovno naredimo izračun obrazca.
  • 4.1.2. Prenos honorarjev, pogodb v obrazec – Vnesemo časovno obdobje za honorarje, ki jih želimo prenesti v obrazec dohodnine.
  • 4.1.3. Doknjiženje ostalih vrst dohodka – Po izračunu obrazca lahko naredimo še popravke ali ročne knjižbe za tiste vrste dohodka, ki so jih imeli delavci preko podjetja, pa niso vneseni v tem programu. Pri vnosu moramo poleg zneskov vpisati tudi podatke o delavcu (priimek in ime, naslov, pošta, davčni urad, davčna številka), vrsto dohodka in datum plačila davkov in prispevkov (obvestilo za delavca mora biti izpisano po datumih plačila davkov in prispevkov, za oddajo obrazca datumi niso pomembni).
  • 4.1.4. Kontrola obrazca –  Na izpisu dobimo seznam vseh dohodkov po delavcih.
  • 4.1.5. Priprava datoteke – Ko je obrazec dohodnine pravilen, tu naredite datoteko, na katero se prepišejo podatki za dohodnino in katero potem lahko direktno oddate na e-davke (če se za vrsto dohodka oddajajo podatki, če se ne, potem tega menija ne uporabimo).
  • 4.1.6. Sprememba datumov plačila davka – Če pri shranitvi obračunov ne vpišemo pravih datumov za plačilo davkov in prispevkov ali, če so podatki iz katerih pripravljamo dohodnino bili preneseni iz drugih programov, potem moramo za pravilen izpis obvestil za delavce popraviti datume plačila davka in prispevkov. V tem delu programa lahko naenkrat spremenimo do deset datumov.
  • 4.1.7. Izpis obvestil za posameznike – Obvestila izpišemo potem ko smo preverili, da so na obrazcu vneseni pravi datumi plačila davka in prispevkov. Pri izpisu obvestil lahko izpišemo dva obvestila na stran in naslov delavca lovimo v levi ali desni okenček, če imamo kuverte z okenčki.
  • 4.1.B. in 4.1.C. Prenos podatkov v druge programe ali v program Plače uporabi takrat ko želimo dohodke izplačane v AVHW združiti z obvetilom v programu Plače, podrobna navodila se nahajajo na povezavi Obrazce za dohodnino v programu Plače.
4. Obrazci 4.2. Prijava zavarovanja (obrazec M12)