Interni prenosi se uporabljajo za razknjiženje artiklov, porabo ali prenose med skladišči, konsignacijo…

Pri vnosu internega prenosa nas program najprej vpraša za številko. Če odpremo na dveh postajah v mreži interni prenos, program ponudi enaki številki, potem pa prvi kdor shrani, vzame to številko, drugi pa se shrani pod naslednjo številko.

Uporaba  razknjiženje je možno za:

 • odpise materiala pri proizvodnji
 • prenose v oddaljeno maloprodajo
 • razknjiženje kala in druge zakonsko možne razknjižbe

 

faw_261_vnos_int_p_meni

 

Zavihek 1 – Interni prenos

A. Primer razknjiženja iz zalog

faw_261_vnos_int_p_glava

 • Številka – sestavljena je iz zaporedne številke ter pike in letnice ki sta obvezen podatek.
 • Tip dokumenta – lahko izberemo med:
  • 1 – Prenos med skladišči brez prodajne cene
  • 2 – Prenos med skladišči s prodajno ceno, konsignacija
  • 3 – Razknjiženje iz zalog brez prodajne cene
  • 4 – Razknjiženje iz zalog s prodajno ceno
 • Datum dokumenta
 • Iz skladišča (Iz tega skladišča se bodo arikli razknjižli)
 • Tip dokumenta – izberemo med:
  • 10 – Lastna raba
  • 11 – Poraba materiala
  • 12 – Reprezentanca
  • 13 – Kalo
  • 20 – Prenos med skladišči
  • 21 – Reverz
  • 22 – Poslano v konsignacijo
  • 23 – Dano delavcu v uporabo
 • Naročilo
 • Datum naročila
 • Stroškovno mesto
 • Tekst na internem prenosu (Izberemo iz šifranta besedil)

 

B. Primer prenosa na konsignacijsko skladišče

faw_261_vnos_int_p_glava-kons

Dodatno se nam prikaže polje Na skladišče, kamor vnesemo konsignacijsko skladišče, na katerem je označen partner. Izbira tega tipa dokumenta nam omogoča vpis prodajne cene v naslednjem koraku.

 

Zavihek 2 – Besedilo

faw_261_vnos_int_p_zavihek2

Dodatno besedilo na dokumentu lahko oblikujemo tudi tukaj podobno kot v ostalih programih za oblikovanje besedila, ta besedila pa lahko potem tudi shranimo in jih uporabimo v drugih dokumentih.

 

Zavihek 3 – Seštevki

faw_261_vnos_int_p_zavihek3

Prikaže končne seštevke dokumenta.

 

Vnos postavk na interni prenos

faw_261_vnos_int_p_postavke-kons

 • Tipka [F2] nam prikaže vnosno masko za vnos artiklov na internem prenosu. Osnovne zadeve ki se vnašajo so šifra artikla in količina (odvisno od tipa dokumenta tudi ceno, rabat)
 • Možno je vnašati tudi serijske številke, lote
 • Postavko shranimo z tipko [F9]

V spodnjih oknih lahko ob času prodaje preverimo zadnje nabave tega artikla in podatke o zadnjih prodajah tega artikla izbranemu kupcu.

V levih spodnjih okencih vidimo pregled zaloge za ta artikel:

 • gumb Zaloga nam pokaže pregled zaloge tega artikla po skladiščih – zraven pokaže zalogo na skladišču, ki smo ga izbrali na prvem zavihku
 • Nar.dob. – količina artikla, ki je še naročena pri dobavitelju
 • Nar.Kup. – količina artikla na naročilu kupcev
 • Sk. zal. – sešteta količina: zaloga na izbranem skladišču z odštetimi naročili kupcev in prištetimi naročilu dobaviteljem

 

Ko smo vnesli artikle na interni prenos, vidimo spodaj še nekaj gumbov.

 • Tipka [ALT+F2] lahko pomaga, da ni potrebno ponovno vnašati že vnešenih artiklov na drugem dokumentu. Enostavno jih skopiramo iz obstoječega dokumenta. Pri tem lahko tudi obrnemo predznak pri količini. Poleg tega lahko nastavimo, da se prepišejo tudi drugi podatki iz obstoječega dokumenta.
 • [CTRL+ENTER] popravi nas vrne na popravljanje vnosa artikla kateri je trenutno obarvan.
 • Polje Izbiram obliko izpisa >nas če je obkljukano ob izpisu dokumenta vpraša za obliko izpisa in če jih imamo nastavljenih več (meni 6.7.) lahko med njimi izbiramo.
 • Gumb +T ali -T  Če je na gumbu +T program vpraša za tiskalnik, -T pa tiska direktno na privzet tiskalnik. To velja na vsaki postaji posebej.
 • [F7] briše vnešeno (obarvano ) postavko.
 • [ESC] esc-prekini zapusti račun brez shranitve.

Ko tako vnesemo vse artikle lahko shranimo dokument na več načinov.

 • [F9] tipka interni prenos samo shrani.
 • [F5] tipka interni prenos shrani in stiska

Po shranitvi dokumenta nas vrže na vnos novega internega dokumenta, kjer lahko ali nadaljujemo z vnosom ali pa se z [ESC] vrnemo v glavni meni.

2.6. Interni prenos 2.6.2-4 Popravljanje, Brisanje, Pregled