Priprava obrazcev za eVem. Navodilo za oddajo M1, M2 in M3 obrazca preko kadrovskega vmesnika e-VEM portala

Najprej moramo urediti prijavo oz. registracijo na portalu e-VEM in prijaviti certifikat s katerim bomo oddajali obrazce na portal e-VEM. Podrobnejša navodila se nahajajo na povezavi : http://evem.gov.si/info/kadrovski-vmesnik/. Na prijavni obrazec v polju Kadrovski sistem vnesemo Naziv – Kadrovska evidenca, pod Proizvajalec pa Vasco d.o.o.. Na vlogo ne pozabimo vnesti odgovorne osebe in elektronskega naslova (e-mail) za prejem obvestil iz portala e-VEM.

Ob potrjeni prijavi bomo s strani portala e-VEM prejeli enolični identifikator katerega vpišemo v KE, ob prvi oddaji obrazca.

VNOS OBRAZCA

k41_m_obrazci_slika1

S tipko F2 Nov vnos vnesemo nov M obrazec. V polju Obrazec izberemo vrsto obrazca in nadaljujemo z vnosom podatkov delavca-ke. Delavca lahko v polju Delavec izberemo iz šifranta delavcev ali pa podatke preprosto vnesemo v polje EMŠO, Priimek, Ime, Državljanstvo.

Polji e-VEM številka in Zap. št. vloge se izpolnita avtomatsko ob oddaji obrazca na e-VEM.

Vnos nadaljujemo na drugem zavihku Od 15. do 32., kjer so še ostala polja obrazca. Izpolnjujejo se identično kot so se v preteklosti tiskani obrazci. V poljih 23. Vrsta izobrazbe (KLASIUS-SRV), 24. Področje izobrazbe (KLASIUS-P-16) in 25. Poklic, ki ga opravlja (SKP-08) je potreben vnos iz uradnih šifrantov. Prenesete jih preko gumba Prenos iz interneta.

KLASIUS-P-16 se je v letu 2020 spremenil, v meniju K.1.8.2. osvežite šifrant s pritiskom na gumb Prenos z interneta.

k41_m_obrazci_slika2

 

Ostane nam še zadnji korak to je pripenjanje prilog, ki jih ZZZS zahteva. Da bi priloge lahko pripeli jih moramo najprej uvoziti v program. Uvozimo lahko na dva načina:

 

k41_m_obrazci_slika3
  • Preko menija S.1 Skeniranje dokumentov – uporabniki tega menija način uvoza že poznate ali
  • Direktni uvoz v obrazec. Ta je mogoč na način, da želeno datoteko z levim miškinim gumbom primemo
    (iz določene mape) in nesemo v belo polje, ki se nahaja desno zgoraj kot kaže slika na levi.

 

POMEMBNO: Če slike dokumenta (v našem primeru POGODBE O ZAPOSLITVI ne vidite potem imate
prikaz slike izklopljen. Sliko lahko vklopite s klikom na ikono na kateri je narisan modri žebljiček in
se nahaja desno spodaj.

 

Ko je priloga uvožena v program, jo povežemo na izbran obrazec z gumbom F12 Poveži ter izberemo Tip priloge. Prilog lahko dodamo več, če se tako zahteva.

ke_k41_tip_priloge

ODDAJA OBRAZCA

Obrazec oddate s klikom na gumb Oddaj vlogo na e-VEM ter podpišete s certifikatom (izbrati moramo certifikat, ki ste ga prijavili na portalu e-VEM). Ob uspešni oddaji vloga dobi referenčno številko.

Z gumbom Stanje vlog na e-VEM preverimo stanje oddane vloge, najpomembnejše akcije so Vsebinska dopolnitev, Zavrnitev in Odobreno. V primeru vsebinske dopolnitve ali zavrnitve kliknemo na gumb Sklep vloge na e-VEM in s tem dobimo dodatne informacije o stanju vloge, zahtevi za dopolnitev in podobno. Običajno ZZZS tu javi tudi zadolženega referenta, njegovo telefonsko številko in elektronski naslov.

Pri vsebinskih dopolnitvah popravimo obstoječ obrazec in ga po popravku ponovno oddamo, ne vnašamo novega obrazca! Na to je potrebno paziti, ker v nasprotnem primeru ZZZS obrazec vodi kot novo vlogo.

Če sklep s strani ZZZS še ni bil izdan, dobimo status Vloga še nima sklepa ZZZS. To se zgodi v primeru ko ima vloga še začetna stanja, kot so Poslano v HRS, Obdelava, Prejeto,….

Če je bila vloga na ZZZS uspešno obdelana, vam ZZZS vrne ustrezen status, istočasno prejmete še vizualizacijo sklepa (z drugimi besedami vam ZZZS vrne potrjen M obrazec). Vizualizacija ima naslednje akcije:

 

k41_m_obrazci_slika5

K.4. Obrazci K.4.4. Napotnica za zdravniški pregled