Priprava obrazcev za eVem. Navodilo za oddajo M1, M2 in M3 obrazca preko kadrovskega vmesnika e-VEM portala

Najprej moramo urediti prijavo oz. registracijo na portalu e-VEM in prijaviti certifikat s katerim bomo oddajali obrazce na portal e-VEM. Podrobnejša navodila se nahajajo na povezavi : http://evem.gov.si/info/kadrovski-vmesnik/. Program Kadrovska evidenca je že opravil vsa potrebna testiranja na ZZZS, tako da na prijavni obrazec v polju Kadrovski sistem vnesemo Naziv – Kadrovska evidenca, pod Proizvajalec pa Vasco d.o.o.. Na vlogo ne pozabimo vnesti odgovorne osebe in elektronskega naslova (e-mail) za prejem obvestil iz portala e-VEM.

Ob potrjeni prijavi bomo s strani portala e-VEM prejeli enolični identifikator katerega vpišemo v KE, ob prvi oddaji obrazca.

 

VNOS OBRAZCA

k41_m_obrazci_slika1

S tipko F2 Nov vnos vnesemo nov M obrazec. V polju Obrazec povemo katerega želimo pripraviti (M1,M2,M3). Nadaljujemo z vnosom potrebnimi podatki delavca-ke. Delavca lahko v polju Delavec izberemo iz že obstoječega šifranta delavcev ali pa podatke preprosto vnesemo v polj EMŠO, Priimek, Ime, Državljanstvo.

Polji e-VEM številka in Zap. št. vloge se izpolnita avtomatsko ob oddaji obrazca na e-VEM.

Vnos nadaljujemo na drugem zavihku Od 14. do 32.. Tu se nahajajo še ostala polja obrazca. Izpolnjujejo se identično kot so se v preteklosti ti morali izpolniti še na papirnih obrazcih.
V spodjem delu ekrana se nahajajo tri tipke Oddaj vlogo na e-VEM, Stanje vlog na e-VEM in Sklep vloge na e-VEM, ki jih uporabljamo pri delu s portalom e-VEM. V poljih 23. Vrsta izobrazbe (KLASIUS-SRV), 24. Področje izobrazbe (KLASIUS-P-16) in 25. Poklic, ki ga opravlja (SKP-08) je potreben vnos iz uradnih šifrantov. Ker so ti javno dosegljivi vam jih zato ni potrebno vnesti ampak te prenesete iz interneta s klikom na gumb Prenos iz interneta.

KLASIUS-P-16 se je v letu 2020 spremenil, v meniju K.1.8.2. osvežite šifrant s pritiskom na gumb Prenos z interneta.

k41_m_obrazci_slika2

 

Ostane nam še zadnji korak to je pripenjanje prilog, ki jih ZZZS zahteva. Da bi priloge lahko pripeli jih moramo najprej uvoziti v program. Uvozimo lahko na dva načina:

 

k41_m_obrazci_slika3
  • Preko menija S.1 Skeniranje dokumentov – uporabniki tega menija način uvoza že poznate ali
  • Direktni uvoz v obrazec. Ta je mogoč na način, da želeno datoteko z levim miškinim gumbom primemo
    (iz določene mape) in nesemo v belo polje, ki se nahaja desno zgoraj kot kaže slika na levi.

 

POMEMBNO: Če slike dokumenta (v našem primeru POGODBE O ZAPOSLITVI ne vidite potem imate
prikaz slike izklopljen. Sliko lahko vklopite s klikom na ikono na kateri je narisan modri žebljiček in
se nahaja desno spodaj.

 

 

Ko je priloga uvožena v program je to potrebno še povezati na pripravljeni obrazec. To naredite s klikom na gumb F12 Poveži. Gumb se nahaja na rdeči podlagi pod sliko na sredini. Ob kliku na gumb vas bo program vprašal po tipu priloge. Možni tipi priloge so že naštete, vi samo izberite pravo (slika spodaj) in potrdite z F9. Prilog lahko dodate več, če se to zahteva.

 

k41_m_obrazci_slika4

Ko dodate še vse priloge lahko delo na obrazcu zaključite shranite oziroma potrdite z gumbom F9 Potrdi.

 

ODDAJA OBRAZCA

Obrazec oddate tako, da se na njega postavite in kliknete na gumb Oddaj vlogo na e-VEM. Pri oddaji vloge na e-VEM program najprej vpraša za certifikat (izbrati moramo certifikat, ki ste ga prijavili na portalu e-VEM) in potrdite z F9 Potrdi, ob uspešni oddaji dobimo nazaj obvestilo pod katero referenčno številko e-VEM ZZZS vodi oddan obrazec.

Spremljanje oddane vloge lahko sledimo z gumbom Stanje vlog na e-VEM. Postavimo se na oddano vlogo in pritisnemo na gumb Stanje vlog na e-VEM, nazaj bomo dobili obvestilo o stanju vloge. e-VEM uporablja več stanj, najpomembnejše tri so Vsebinska dopolnitev, zavrnitev in odobreno. V primeru vsebinske dopolnitve ali zavrnitve kliknemo na gumb Sklep vloge na e-VEM in s tem dobimo dodatne informacije o stanju vloge, zahtevi za dopolnitev in podobno. Običajno ZZZS tu javi tudi zadolženega referenta, njegovo telefonsko številko in elektronski naslov.

Pri vsebinskih dopolnitvah popravimo obstoječ obrazec in ga po popravku ponovno oddamo, ne vnašamo novega obrazca! Na to je potrebno paziti, ker v nasprotnem primeru ZZZS obrazec vodi kot novo vlogo.

Če sklep s strani ZZZS še ni bil izdan, dobimo status Vloga še nima sklepa ZZZS. To se zgodi v primeru ko ima vloga še začetna stanja, kot so Poslano v HRS, Obdelava, Prejeto,….

Če je bila vloga na ZZZS uspešno obdelana vam ZZZS vrne ustrezen status istočasno pa prejmete še vizualizacijo sklepa (z drugimi besedami vam ZZZS vrne potrjen M obrazec). Vizualizacijo pa lahko naredite kot sledi spodaj na sliki.

 

k41_m_obrazci_slika5

K.4. Obrazci K.4.4. Napotnica za zdravniški pregled