V primeru, da ste se med vnašanjem plačil zmotili in spremembe tudi shranili, lahko podatke popravite in ponovno pripravite datoteko za banko v meniju 1.5. – Popravljanje plačil. Program vas bo enako vprašal po podatkih za filter plačil in vam jih nato prikazal v razpredelnici, kjer lahko popravite prej narejene napake, nato pa spodaj pripravite datoteko za banko in shranite spremembe.

1.4. Vnos plačil 1.6. Vnos plačil akontacij