Pri izpisu obračunskih listov lahko nastavimo urejenost izpisa, omejitve izpisa (od..do) in kateri podatki naj se izpišejo na obračunski list (prispevki delojamalca, delodajalca, krediti, izračun dohodnine,…

place_141_2018

Za pošiljanje obračunskih listov po elektronski pošti moramo najprej v polju Kam pišem(izhod izpisa) izbrati opcijo PDF datoteka. V takšnem primeru se bo naredila ena PDF datoteka z vsemi obračunskimi listi, ki jih potem lahko pošljemo npr. stranki, da jih sama izpiše in potem razdeli delavcem.

Na drugem zavihku 2.Pošiljanje PDF po e-pošti se nahajajo dodatne možnosti pošiljanja obračunskih listov po elektronski pošti. Za pošiljanje ločenih datotek PDF po obračunskih listih vklopimo parameter Ločene PDF datoteke po delavcih in če jih želimo poslati direktno delavcem, vklopimo še Pošlji PDF datoteke delavcem po E-POŠTI.

Za pošiljanje obračunskih listov delavcem, v meniju 2.1. Vnos in popravljanje delavcev na zavihku 3.Ostalo vnesemo elektronski naslov delavca v polje Email – naslov in v polje Email – geslo. Vse plačilne liste poslane preko elektronske pošte je potrebno obvezno kriptirati (ZVOP-1).

Skupno geslo za kriptiranje PDF datotek, je obvezno potrebno vnesti, kadar pošiljamo več plačilnih list na en elektronski naslov (email). Za shranitev skupnega gesla, vklopimo Shrani skupno geslo za kriptiranje PDF datotek.

place_141_email_2018

PDF datoteke lahko podpišemo tudi z certifikatom.

place_141_podpis_pdf_2018

 

1.3. Obračunavanje 1.4.7. Izpis vnesenih postavk