Najprej označimo katere terjatve želimo pregledati. Pregled lahko omejimo na:

  • Odprte postavke lahko omejimo na do datumana dan ali do datuma valute
  • Upoštevam plačila do dne, določimo do katerega dneva se upoštevajo plačila
  • Partner od, vnesemo lahko enega partnerja in izpis bo veljal samo za izbranega partnerja
  • Partner do, ko kliknemo se odpre polje do partnerja, kamor vnesemo partnerja do katerega želimo izpisati terjatve

Ko vnesemo vse željene filtre pritisnemo tipko F4 Osveži pregled. Spodaj se bodo izpisale terjatve katere lahko potem tudi izpišemo ali izvozimo.

Na tipki IOP lahko naredimo tudi izpis IOP-ja oz. s tipko IOP v PDF se IOP izvozi v PDF obliko.

Pri iskanju dokumentov si lahko pomagamo s tipko F3 Iskanje, ki deluje tako, da vpišemo željen iskalni niz in išče po vseh poljih na prikazani preglednici.

V primeru uporabe Dokumentnega sistema, si na tipki Predogled dokumenta ogledamo prilogo k knjižbi oz. dokumentu.

web_meni112

1.1.1. Prometi 1.1.3. Obveznosti do dobaviteljev