Podmeni Vnos poskrbi, da v eFA vnesete predračun ali ponudbo. Znotraj podmenija obstajajo sledeči zavihki:

Zavihek Predračun:

efa_predracni_vnos_predracun

 • Številka: sestavljena je iz zaporedne številke ter pike in letnice ki sta obvezen podatek.
 • Opis: imamo možnost izbire naziva dokumenta PREDRAČUN ali PONUDBA.
 • Datum
 • Kupec: obvezen podatek (izberemo iz šifranta in potrdimo, za lažje delo lahko za skok v šifrant kliknemo tipko F1).
 • Prodajalna: če ima naš kupec več prodajaln, potem jo lahko izberemo iz šifranta in se bo namesto naziva in naslova kupca izpisal naziv.
 • Datum veljavnosti: lahko vnesemo kot datum ali pa s pritiskom na F4 Velj. dni vnesemo veljavnost v dnevnih in nam program izračuna datum.
 • Stanje predračuna: šifrant, ki nam omogoča sledenje statusa predračuna. Šifrant lahko poljubno spreminjate.
  • Tip prometa (Izberite ustrezen tip prometa –  pomembno za knjigo izdanih računov za DDV):
   • 0 – obdavčen promet –Vsi artikli vsebujejo DDV
   • 1 – oproščen pro.: brez pravice do odbitka DDV – Artikli so lahko z davkom ali brez
   • 2 – oproščen pro.: izvoz in dobave s pravico do odbitka DDV
   • 3 – neobdavčen promet s pravico do odbitka DDV
   • 4 – oproščen pro.: dobave blage v EUR
   • 5 – druga dobava blaga znotraj skupnosti (veljavna do 31.12.2007)
   • 6 – oproščen pro.: tristranska dobava v EU
   • 7 – oproščen pro.: prodaja blaga na daljavo v EU
   • 8 – oproščen pro.:montaža in inst. blaga v EU
   • 9 – neobdavčeno – Ne gre v DDV-O
   • A – oproščen promet: dobava storitev v EU
   • B – dobave blaga in storitev iz 76.a člena
   • C – oproščen pro.: dobave blaga v EU po car.post. 42 in 63
   • D – oproščen pro.: dobava blaga po skladiščenju na odpoklic v EU
 • Kont. oseba: vnesemo kontaktno osebo, če jo potrebujemo.
 • Dobavni rok v dnevih: neobvezen podatke, ki ga lahko vnesemo, če ga potrebjemo.
 • Rabat: procent rabata za celo dobavnico. S tipko F1 kopiramo rabat na postavke dokumenta.
 • Več besedil za izpis na predračunu ali računu: besedila se nahajajo v šifrantu besedil kjer jih lahko urejamo, izpišejo pa se pod postavkami in seštevkom dokumenta.
 • Komercialist: vnesem šifro komercialista, lahko pa nastavimo, da se komercialist avtomatsko izpolni glede na prijavne podatke v eVasco.
 • Stroškovno mesto: uporablja se na izpisih, prenosu v glavno knjigo.
 • Način plačila: izberemo način plačila iz šifranta.

Zavihek Besedila:

efa_predracni_vnos_besedila

Besedilo, ki se izpiše pod seštevkom ali med glavo in postavkami na računu.

Zavihek Obroki:

efa_predracni_vnos_obroki

Na tem zavihku lahko plačilo razdelimo na več obrokov, vsak s svojim datumom valute. Ti datumi se lahko upoštevajo pri izračunu zamudnih obresti.
Če želimo ročno določiti obroke, potem pritisnemo gumb Dodaj obrok, kjer ročno razdelimo obroke. V primeru, da želimo obroke avtomatsko razdeliti, uporabimo gumb Razdeli na obroke (F3), kjer vpišemo želeno število obrokov in datum prvega obroka.

Zavihek Seštevki:

efa_predracni_vnos_sestevki

Prikazuje končne vrednosti dokumenta. V primeru, da imate vklopljen parameter devizni predračuni, vam omogoča, da vidite znesek v tuji valuti in v domači.

Predračuni Popravljanje/pregled