Nastavimo prenosne datoteke za prenos knjižb iz ostalih Vasco ali tujih programov, katere potem izvajamo v meniju 1.2. Prenos knjižb iz ostalih programov. Ta možnost se predvsem uporablja če imate prenosne datoteke vedno na istem mestu in z istim imenom. V primeru da dobite vedno drugačno ime prenosne datoteke, priporočamo uvoz preko menija 1.9.4.

1.2. Prenos knjižb iz ostalih programov 1.4. Shranitev neprenešenih knjižb