2.4.A.1. – Novo odknjiženje

Program lahko v tem meniju odknjiži vnešene normative in sicer za paragone od-do datuma. To pomeni da se bo za vse artikle, ki imajo vnešen normativ avtomatsko kreiral interni prenos (odpis materiala) s številko od 50000 naprej. Možna je nastavitev tipa internega prenosa, vendar je zato potreben poseg Vasco vzdrževalca. Razumeti moramo, da smo morali v takem primeru prevzeti na zalogo s prevzemnico ves porabljen material ter še končni (sestavljen) izdelek, da bo zaloga ter stanje pravilno.

faw_24a1_odpis

 

 

2.4.A.2 – Obnovitev odknjiženja po internem dokumentu

Program obnovi odpise materiala, ki se nahajo na internem dokumentu. Vpraša nas, katerega želimo obnoviti.

faw_24a2_preracun

2.4.9. Knjiženje iztržkov v GKW 2.4.B. Izpis popravljanih paragonov