Meni je namenjen ročnemu vnosu plačila. Nekatera plačila se zaradi različnih razlogov ne poknjižijo avtomatsko ob avtomatskem knjiženju plačil preko menija 2.6.1. Taka plačila lahko ročno vnesemo z uporabo tega menija ali pa uporabimo tretjo opcijo – da izberemo ročni vnos plačila na samem pregledu knjižb za določenega otroka.

  • Vrsta plačila” – izberemo vrsto izmed naštetih opcij
  • Datum plačila (priliva)” in datum “Datum plačila otroka” ta dva datuma sta od uvedbe SEPA plačil poenoten podatek – isti datum. Pred tem, ko so se še uporabljali ACD izpiski pa temu ni bilo tako. Iz tega razloga sta tu še obe polji. Za tekoča plačila pa vnesemo zgolj datum plačila saj se bo ta avtomatsko vpisal tudi v polje “Datum plačila otroka”
  • Vnesemo “Št. bančnega izpiska (dokumenta)” – tu torej vpišemo zaporedno številko bančnega ali UJP izpiska
  • Številka ACD/ZC izpiska” – ker se sistem ACD izpiskov ne uporablja več tudi podatka v to polje ne vpisujemo.
  • Opis dokumenta” – v to polje vnesemo poljubni tekst, ki se bo na kartici otroka prikazal kot opis plačila.
  • Račun/Leto” – vnesemo številko računa na katerega želimo plačilo poknjižiti. Če številke ne vemo potem kliknemo na gumb s tremi pikami kjer bomo lahko račun poiskali.

Takoj po izboru računa se vam v polju nižje prikažejo podatki za katerega otroka je bil račun izstavljen. Če so podatki pravilni preverite ponujeni znesek v polju “Znesek plačila” tega po potrebi popravite in vnos plačila potrdite z “F9 Shrani plačilo

vrtec_531_rocni-vnos-placila_slika2

5.3. Plačila 5.3.2 Opomini