Pregled nalogov omogoča različne možnosti izpisa z različnimi pogoji in izpisanimi stolpci. Na prvem zavihku nastavimo filter (od do številke, datum, stroškovno mesto, delavec, vozilo, relacija,…), na ostalih zavihkih pa razvrščanje, združevanje in stolpce, ki naj bodo na izpisu. Izpis potrdimo z izbiro izhoda – na zaslon, tiskaj, prenos, e-pošta. Prenos in e-pošta zapišeta izpis v izbrano vrsto datoteke (Pdf – privzeto, Excel, Word).

epn21

Primer izpisa:

epn22

Izpisi Rekapitulacija nalogov