Program prikaže seznam prenosov glavno knjigo, število potnih nalogov, število knjižb in status prenosa. Če prenos pobrišemo, se nalogi označijo, da še niso prenešeni v glavno knjigo.

epn18

Prenos nalogov v GK Označi nalog, da ni prenešen v GK