eEVIDENCA – eEVI

Spletni program eEVI – eEvidenca je namenjen računovodskim servisom za vodenje evidence opravljenega dela in pripravo mesečnega obračuna opravljenega dela, ki služi kot osnova za pripravo računov. Hkrati vam program preko vnosa pogodb, opomnikov, raznih izpisov, posebnih cenikov, itd. omogoča boljši pregled nad strankami in opravljenim delom za vsako izmed strank.

Obvezne nastavitve pred pričetkom dela

Pogoj za uporabo spletne aplikacije eEVI je tudi nameščen program FAW – Fakturiranje (FAW/FAW-LT/FAWS). V programu FAW določite, kateri partnerji (vaše stranke) in artikli bodo vidni v programu eEVI.

Najprej je potrebno v programu eEVI v meniju Parametri na zavihku 1. Nastavitve za FAW klikniti gumb Nastavi FAW. Nato je potrebno v programu FAW v meniju 4.3.1 Partnerji na vsakemu izmed partnerjev, ki je vaša strank na zavihku 4. Prosto vklopiti parameter Vidno v EVI. Na ta način, boste v programu eEVI v šifrantu partnerjev res imeli le svoje stranke, kar bo izboljšalo preglednost.

Podoben postopek je potrebno ponoviti še v šifrantu artiklov. V meniju 4.1 v programu FAW na posameznem artiklu, za katerega želite, da je viden v eEVI vklopite kljukico Vidno v EVI. Vnesite oziroma vklopite artikle, na katerih boste beležili evidenco dela za svoje stranke (npr. Knjiženje prejetih računov, izdanih računov, izdelava DDV obrazca, Obračun plač, ipd.).

V kolikor se dodaja nove partnerje ali artikle, to vedno uredite v programu FAW z vklopom parametra Vidno v EVI.

Pravice Delo