Ob koncu je potrebno še shraniti obračune v letno evidenco, zato, da bomo ob koncu leta lahko izpisali obvestila za dohodnino in imeli preglede za nazaj. Program ponudi datume, za shranitev, katere po potrebi spremenimo. V primeru, da želimo shraniti obračune pod drug datum, v polju Datum ažuriranja obračunov vpišemo drug datum. Vsi izpisi v AVHW, ki se izpisujejo po datumih za nazaj uporabljajo polje Datum ažuriranja obračunov.

1.B.4. Prenos temeljnice v GKW 2. Izpisi, pregledi letne evidence