Podobno kot izpis 2.A, ki vam prikaže plačane naloge oz. izplačila je uporaben tudi izpis 2.B, ki vam naredi spisek neizplačanih nalogov. Tudi ta izpis lahko urejate glede na različne vhodne pogoje (delavec, stroškovno mesto, datum) in dvonivojsko urejenost (stroškovno mesto, delavec, valuta, vozilo).

neplacani nalogi

2.A.2. Oblikovanje obvestil o izplačilih 2.C. Rekapitulacija stroškov