V meniju 3.B. Tipi obračunov so privzeti tipi že pred nastavljeni. V primeru obstoječih podjetji lahko obračune dodajamo preko čarodeja. V odprtem oknu izberemo tip ki ga želimo dodati v šifrant tipov menija 3.B. V polju Šifra tipa obračuna program ponudi naslednjo prosto šifro v spodnjem primeru šifro 26 in potem samo potrdimo. V šifrantu 3.B. se bo pojavil nov tip obračuna z že privzetimi nastavitvami.

avhw_5c1

5.8. Uvoz podatkov iz Excela Materialno knjigovodstvo (MKW)