V meniju 3.B. Tipi obračunov so privzeto nastavljeni že obračuni ko odprete novo podjetje. V primeru obstoječih podjetji lahko obračune nastavljamo tudi sami, nove obračune program sam ne kreira ampak jih je možno kreirati preko čarodeja. V odprtem oknu izberemo tip ki ga želimo dodati v šifrant tipov v meni 3.B. V polju Šifra tipa obračuna program ponudi naslednjo prosto šifro v spodnjem primeru šifro 26 in potem samo potrdimo. V šifrantu 3.B. se bo pojavil nov tip obračuna z že privzetimi nastavitvami.

avhw_5c1

5.B. Zakonske spremembe Knjiga prejetih faktur (KPFW)