Program WEB.KPFW – Knjiga prejetih faktur se uporablja za vodenje prejetih domačih in deviznih računov in predračunov ter evidenco plačil. Prejete dokumente lahko vnašamo tudi preko prejete pošte. Program vsebuje različne izpise faktur in plačil, izpise raznih evidenc po kontih in stroškovnih mestih, izpis knjige prejetih računov, evidence uvoza in razne druge izpise. Program omogoča tudi enostaven izvoz plačil in nalogov v bančne programe (UJP, Proklik, SKB net, Abacom, Link,…).  Omogoča tudi likvidacijo dokumentov in skeniranje dokumentov Dokumentni sistem**. V navodilih so slike prikazane skupaj z Dokumentnim sistemom.

Nastavitve in pravice za delo z modulom WEB.Kpfw se nastavijo v računovodskem servisu.

WEB.Kpfw vsebuje:

3.1. Prejeta pošta

3.2. Prejete fakture (Domači prejeti računi)

3.3. Predračuni (Domači prejeti predračuni)

Plačila računov in predračunov, vsebuje opis menijev 3.6. Vnos plačil (Plačila prejetih računov in predračunov z datoteko za banko), 3.7. Popravljanje plačil, 3.8. Vnos plačil predračunov in 3.9. Popravljanje plačil predračunov.

3.4. Devizne fakture (Devizni prejeti računi)

3.5.Devizni predračuni (Devizni prejeti predračuni)

3.I. Izdana pošta

3.N. Javna naročila *

3.A. Devizna plačila

3.B. Izpisi

 

*Samo za Javni sektor in ob uporabi modula Javna naročila

**Samo v primeru uporabe modula Dokumentni sistem

1.P. Poročila XLS 3.1. Prejeta pošta