Program WEB.KPF – Knjiga prejetih faktur se uporablja za vodenje prejetih domačih računov, deviznih računov in predračunov ter evidenco plačil. Prejete dokumente lahko vnašamo preko prejete pošte. Če menija 3.1 Prejeta pošta ne uporabljamo, dokumente vnašamo neposredno v namenske menije za posamezen sklop (meni 3.2 Prejeti računi, meni 3.3 Predračuni,…)

Program vsebuje različne izpise faktur in plačil, izpise raznih evidenc po kontih in stroškovnih mestih, izpis knjige prejetih računov, evidence uvoza in razne druge izpise. Program omogoča enostaven izvoz plačil in nalogov v bančne programe (UJP, Halcom, spletne banke,…). Omogoča likvidacijo in skeniranje dokumentov v Dokumentni sistem**. V navodilih so slike prikazane skupaj z Dokumentnim sistemom.

Uporaba posebnih tipk

Skozi program nas vodijo naslednje posebne tipke:

  • F1 – pokaži seznam določenega šifranta na zaslon / išči po nazivu
  • F2– vnesi novo šifro
  • F3– Išči po šifri
  • F5– tiskaj šifrant, dokument
  • F7– briši šifro
  • F9– potrditev pravilnosti
  • F12– odpre zadnji odprti meni
  • ESC– izhod ali potrditev nepravilnosti
  • ENTER– popravljanje ali nadaljevanje
  • + – tekoči datum (z dodatnim + en dan več, z en dan manj)

Nastavitve in pravice za delo z modulom WEB.KPF nastavijo v računovodstvu, v programu GKW.

WEB.KPF vsebuje:

3.1. Prejeta pošta

3.2. Prejete fakture (Domači prejeti računi)

3.3. Predračuni (Domači prejeti predračuni)

Plačila računov in predračunov, vsebuje opis menijev 3.6. Vnos plačil (Plačila prejetih računov in predračunov z datoteko za banko), 3.7. Popravljanje plačil3.8. Vnos plačil predračunov in 3.9. Popravljanje plačil predračunov.

3.4. Devizne fakture (Devizni prejeti računi)

3.5.Devizni predračuni (Devizni prejeti predračuni)

3.I. Izdana pošta

3.N Javna naročila *

3.A. Deizna plačila

3.B. Izpisi

 

*Samo za Javni sektor in ob uporabi modula Javna naročila

**Samo v primeru uporabe modula Dokumentni sistem

1.P. Poročila XLS 3.1. Prejeta pošta