Enostaven vnos nalogov za več dni naenkrat z možnostjo kopiranja. Program potem naredi dnevne naloge v meni 1.1, kjer se jih tudi izpiše.

1. 1. Vnos nalogov 1.3. Nezaključeni nalogi