Program je namenjen pripravi letnih obračunov in poročil za namene statistike (Ajpes) in FURS. Tako lahko v programu pripravite in oddate:

  • bilance stanja in bilance uspeha za samostojne podjetnike, podjetja in društva
  • davčne napovedi davka od dohodka pravnih oseb in davka iz dejavnosti

Omogočeni so tako izpisi kot priprava XML datotek, ki jih lahko neposredno oddate na portala Ajpes in E-davki

4. Izpisi, knjiženje 1. Napoved