Meni je namenjen rezervaciji zaloge za kupca. Najboljši način dela je da se kupcu najprej vnese predračun, ko pa kupec naroči se mu v meniju popravljanje  predračuna z gumbom [F6] naredi naročilo kupca. Naročilo kupca se lahko izpiše kot potrditev naročila za kupca. Naročilo kupca lahko čaka in drži rezervacijo do stornacije ali dobave.

Pri vnosu naročila kupca nas program najprej vpraša za številko. Če novo naročilo kupca odpremo na dveh postajah v mreži , program ponudi enaki številki, potem pa prvi kdor shrani, vzame to številko, drugo pa se shrani pod naslednjo številko.

faw_271_vnos_nar_kup_meni

 

Zavihek 1 – Naročila

faw_271_vnos_nar_kup_glava

 

 • Številka/Leto – sestavljena je iz zaporedne številke ter pike in letnice ki sta obvezen podatek.
 • Datum naročila
 • Kupec – Obvezen podatek (izberemo iz šifranta in potrdimo, za lažje delo lahko za skok v šifrant kliknemo tipko F1). Poleg je gumb F8 kjer si lahko ogledamo njegove podatke in gumb A, kjer si hitro pogledamo kartico artiklov izbranega kupca). Program lahko ob vnosu partnerja opozarja na zapadle fakture, odprte avanse ter  prikaže opombe.
 • Prodajalna (če ima naš kupec več prodajaln, potem jo lahko izberemo iz šifranta in se bo namesto naziva in naslova kupca izpisal naziv ter naslov prodajalne na dokumentu, kasneje na računu pa oboje)
 • Številka naročila
 • Predvid.dobava (F4 kopiraj na postavke) – v kolikor potrebujemo, vpišemo datum. Če ga vpisujemo naknadno (ko so artikli že vnešeni), ga s tipko F4 – skopiramo na vse artikle. Datumi so lahko različni za vsak artikel, zato najdemo polje tudi na vnosu artikla.
 • Datum rezerva. zaloge – če ga vnesemo, nam program v šifrantu artiklov in vnosu dokumentov odšteje naročene količine od zaloge. Za to funkcionalnost je mogoče pri vas potrebna nastavitev, ki jo uredimo na tehnični podpori.
 • Naročilo brez DDV 
 • Rezerviram zalogo 
 • Storno naročila – možnost označbe

 

 

Zavihek 2 – Besedilo

faw_271_vnos_nar_kup_zavihek2

Dodatno besedilo na dokumentu lahko oblikujemo tudi tukaj podobno kot v ostalih programih za oblikovanje besedila, ta besedila pa lahko potem tudi shranimo in jih uporabimo v drugih dokumentih. Lahko izbiramo med vnosom samo na naročilo kupca in vnosom besedila, ki se prenese tudi na ostale dokumente, ki jih lahko kreiramo iz naročila kupca (dobavnica, račun).

 

Zavihek 3 – Seštevki

faw_271_vnos_nar_kup_zavihek3

Prikaže končne seštevke dokumenta.

 

Zavihek 4 – Rip opomba

V programu so možni dodatno plačljivi moduli, ki omogočajo elektronsko poslovanje. Za več informacij se obrnite na tehnično podporo.

 

Vnos postavke na naročilo kupca

faw_271_vnos_nar_kup_vnos_postavke

 

Tipka [F2] nam prikaže vnosno masko za vnos artiklov na dobavnico. Osnovne zadeve, ki se vnašajo so šifra artikla,  količina, in pa cena ali vrednost – posamezna postavka dokumenta se lahko tudi označi kot storno.

Možno je vnašati tudi nekaj dodatnih postavk ki se jih nastavi v parametrih, npr dodatni rabat

V spodnjih oknih lahko ob času prodaje preverimo zadnje nabave tega artikla in podatke o zadnjih prodajah tega artikla izbranemu kupcu.

V levih spodnjih okencih vidimo pregled zaloge za ta artikel:

 • gumb Zaloga nam pokaže pregled zaloge tega artikla po skladiščih – zraven pokaže zalogo na skladišču, ki smo ga izbrali na prvem zavihku
 • Nar.dob. – količina artikla, ki je še naročena pri dobavitelju
 • Nar.Kup. – količina artikla na naročilu kupcev
 • Sk. zal. – sešteta količina: zaloga na izbranem skladišču z odštetimi naročili kupcev in prištetimi naročilu dobaviteljem

 

Ko tako vnesemo vse artikle lahko shranimo dokument na več načinov.

faw_271_vnos_nar_kup_noga

 • Tipka [ALT]+[F2] lahko pomaga, da ni potrebno ponovno vnašati že vnešenih artiklov na drugem dokumentu. Enostavno jih skopiramo iz obstoječega dokumenta. Pri tem lahko tudi obrnemo predznak pri količini. Poleg tega lahko nastavimo, da se prepišejo tudi drugi podatki iz obstoječega dokumenta.
 • [CTRL+ENTER] popravi nas vrne na popravljanje vnosa artikla kateri je trenutno obarvan.
 • [SHIFT+F2] vrine artikel
 • [POTRJEVANJE] Naročene količine artiklov imamo možnost potrditi. To lahko delamo na več načinov, npr:
  • [F6 Potrdi iz zaloge] pogleda, kakšne količine artiklov imamo na zalogi in jih potrdi v takšni količini
  • [ALT F8 Potrdi vse] potrdi naročene količine v celoti in sicer ne glede na zalogo
  • [Naroči manjkajoče] lahko pogleda, kakšne količine artiklov imamo na zalogi in jih potrdi v takšni količini, za preostale pa izdela naročilo dobavitelju. V kolikor imajo izpolnjen podatek Dobavitelj artikla, bo program izdelal naročila dobaviteljem, če pa tega podatka artikli nimajo, pa bodo artikli zbrani v eno naročilo dobavitelju, kjer bomo sami določili dobavitelja
 • Puščici GOR-DOL pomikata postavko po dokumentu.
 • Polje Izbiram obliko izpisa nas, če je obkljukano ob izpisu dokumenta vpraša za obliko izpisa in če jih imamo nastavljenih več (meni 6.7.2.1) lahko med njimi izbiramo.
 • Gumb +T ali -T  če je na gumbu +T program vpraša za tiskalnik, -T pa tiska direktno na privzet tiskalnik. To velja na vsaki postaji posebej.
 • [F7] brišemo vneseno (obarvano) postavko
 • [ESC] esc-prekini zapustimo vnos artikla na naročilo kupca brez shranitve.

 

 

2.7. Naročila kupcev 2.7.2-4 Popravljanje, Brisanje, Pregled