Prenos je namenjen izključno za Srednjo šolo za oblikovanje.

4.2.2. OŠ Trnovo 4.2.7 Prenos srednja zdravstvena