Tukaj lahko nastavimo oblike izpisov za večino dokumentov. Za vsak dokument je možno nastaviti več različnih oblik izpisov. Privzete oblike izpisov so kreirane avtomatsko, lahko jih urejamo, prosto dodajamo nove, ipd. Moramo se zavedati, da je potrebno oblikovati vsako obliko vsakega dokumenta posebej. Npr. tukaj se nastavi oblika dobavnice brez cen, izpis računa z UPN, oblike za izpise v devizah,…

 

faw_6711

 

Na internetu so nam na voljo nekatere oblike v tujih jezikih, ki jih lahko uvozimo (1).

Že kreirane oblike izpisov lahko izvozimo, kopiramo, ipd. V primeru večjih posegov, učenja, svetujemo, da obstoječo obliko najprej skopiramo (2).

(3) Z dvoklikom oz. ENTER urejamo označeno obliko.

Ostale funkcije, ki so nam na voljo:

  • [F6] Kopiraj v drug dokument (ponudi meni v katerem vpraša v kateri dokument želimo kopirati)
  • Uvoz oblik iz datoteke (Uvoz izbranih oblik iz .CSV datoteke)
  • Izvoz oblik v datoteko (Izvoz izbranih oblik v .CSV datoteko)
  • [F5] Predogled Če obstaja kak dokument lahko tukaj hitro testiramo našo obliko)
  • [F7] Briši (Briše izbrano obliko –nepovratno)

 

V grobem se izpis dokumenta deli na spodnje dele:

faw_67_postavitev_

 

Ko odpremo novo obliko ali urejamo obstoječo, se nam odpre okno z menijem, kjer glede na pozicijo predmeta, ki ga želimo urejati, odpremo ustrezen del dokumenta.

faw_67_meni_

 

Poglejmo primer:

Na računu bi radi, da se izpiše drug TRR, kot se trenutno.

Najprej gremo v 6.6.2 meni in preverimo, pod katero zaporedno številko imamo zapisan ta TRR. Če smo ga ravno odprli, ga lahko vnesemo na prvo prosto mesto. Na računu se izpiše v glavi, zato odpremo Glava prva stran in dvakrat kliknemo formulo #F26.

faw_67_postavke_

 

Odpre se nam okno urejanja – vidimo, da nam 26 izpiše prvi TRR, mi pa potrebujemo drugega, zato gremo na pomoč pogledati, katera formula je na voljo za drugi TRR. V formulo vnesemo 255 in z [F9] potrdimo nastavitev.

 

Poglejmo še ostale možnosti urejanja v orodni vrstici:

faw_67_orodne_vrstice

 

Potem pa gremo še na stolpce artiklov, ker bi radi, da se za kupce, kjer imamo vpisano šifro pri partnerju (opisano v meniju 6.6.2.), izpiše njihova šifra, za ostale pa naša šifra.

faw_67_stolpci

Dvakrat kliknemo na postavko Šifra, kjer se nam odpre maska urejanja, potem pa naprej na Vsebina stolpca, kjer moramo poiskati zaporedno številko, ki jo bomo potem izbrali namesto trenutne 1 Šifra iz menija. Nastavitev potrdimo s pritiskom na [F9].

(1) Vidimo dejansko postavitev stolpcev na dokumentu, ki jo lahko premikamo tudi tako, da označimo podatek v tem delu (se obarva rdeče) in ga premikamo s puščicami na tipkovnici. Ožimo in širimo ga lahko enako vendar z [ALT+levo] oz. [ALT+desno].

6.6.6. Davčne blagajne 6.8. Ponovni preračuni