Priprava opominov in obresti, ter izpis oz. pošiljanje po elektronski pošti.

2.1.2. Zapiranje nesaldakontnih kontov 2.2.1. Vnos/Pregled opominov