Razni pregledi in izpisi po partnerjih (IOP, odprte postavke, obveznosti, terjatve, kompenzacije…)

3.2.2. Bilanca po mesecih 3.3.1. Saldo partnerjev