Vnesemo obdobje za katero želimo izpisati bruto bilanco, lahko izberemo tudi ali naj prikaže samo otvoritev, analitiko ali seštevek po razredih. Če imamo vklopljene evidenčne knjižbe lahko izbiramo tudi med navadnimi ali samo evidenčnimi konti. Izpis bilance je lahko tudi v tujih nazivih in tujih kontih, če imamo vklopljene tuje nazive in konte v parametrih (opisano v temi 3.1.2.).

321

Pri pregledu bilance lahko nato s tipko F5 pogledamo seštevek bilance ali s tipko F1 skočimo direktno na kontno kartico. Za nastavite pregleda konto kartice tipka F1 imamo možnost nastaviti kako naj prikaže konto kartico (odprte postavke, vse knjižbe,…) in sicer v zgornji vrstici kjer piše Z F1 pri saldakontih… in Z F1 pri navadnih prikažem…

Zgoraj lahko izbiramo še med naslednjimi možnostmi:

  • samo sintetika ali vsi konti na katerih so knjižbe
  • obkljukamo ali naj prikaže tudi otvoritev ali promet. Če ne obkljukamo prikaže samo kumulativni promet in saldo.
  • lahko si nastavimo tudi širino stolpcev in nastavitev potrdimo s klikom na disketo na desni strani, da si program nastavitev zapomni tudi za vse prihodnje preglede bilance.

GKW_meni321_pregled

3.2. Bilanca 3.2.2. Bilanca po mesecih