Do tega funkcije lahko pridemo tudi z desnim klikom na dobavnico v meniju 2.1.2 ali 2.1.4, kjer izberemo Zbirno fakturiraj. Program pokaže nefakturirane dobavnice, ki jih lahko z dvoklikom označimo, ali naj jih program zbirno fakturira ali ne. Po pritisku [F9 Zbirno fakturiraj].

faw_222_zbirno_fakt_desni_klik

 

Če smo za določenega kupca pri vnosu dobavnice vnašali tudi tip zbirnega fakturiranja, lahko v tem meniju pripravimo eno zbirno fakturo za vse dobavnice tega kupca, ki imajo vnešen ta tip zbirnega fakturiranja. Tip zbirnega fakturiranja je šifrant, kjer lahko določite več tipov. Pri izpisu teh faktur bo program na fakturi tudi izpisal vse številke dobavnic, enake artikle pa lahko program združi, da se zmanjša število strani fakture.

faw_222_zbirno_fakt

Torej  na dobavnicah mora biti določen tip zbirnega fakturiranja, program v tem meniju vpraša naslednje stvari, da bo lahko pripravil zbirno fakturo ali zbirne fakture po partnerjih ali njihovih prodajalnah:

  • Tip zbirnega fakturiranja
  • Dobavnice upoštevam do datuma
  • Datum računa
  • Dur (Če prazno vzame iz prve dobavnice)
  • Datum valute
  • Datum opravljene storitve od-do (če pustimo prazno, bo datum vzel iz prve)
  • Zadnja številka računa (program vnese avtomatsko)
  • Pripravim za kupca (Če pustimo prazno, bo program pripravil zbirne fakture za vse kupce, ki imajo na dobavnicah vnešen tip zbirnega fakturiranja po sistemu 1 kupec 1 faktura)
  • Besedila na računu (Za vse zbirne fakture lahko iz šifranta izberemo dve besedili).

 

S pritiskom na gumb Nastavitve v desnem spodnjem kotu imamo možnost nastavitve ponavljanja nekaterih podatkov.

faw_222_zbirno_fakt-nastavitve

2.2.1. Priprava računov iz dobavnic 2.2.3. Prenos računov v GKW