Ko končamo oz. zaključimo tekoči obračun ga shranimo. Ob shranitvi se zapišejo osnove pri delavcih za pretekli mesec, preračuna se stanje dopusta in obrnejo se obroki za trganje kreditov. V polju Datum shranitve plač vpišemo običajno zadnji dan v mesecu za katerega obračunavamo plače, lahko vpišemo tudi kateri drugi datum. Vendar zaradi morebitnih izpisov starih obrazcev, obračunskih listov za pretekla obdobja, vnesemo zadnji dan v mesecu, ker se ta datum tudi uporablja za stare izpise in tako ni potrebno vedno preveriti datuma shranitve pred izpisom.

place_18

1.7.1. Oblikovanje temeljnice 1.7.4. Prenos temeljnice v GKW