Zadnji korak obračuna plače je njegova shranitev v letno evidenco. Ob shranitvi se zapišejo osnove delavcev za pretekle mesece, preračuna se stanje dopusta in obrnejo se obroki kreditov. V polje Datum shranitve plač običajno vpišemo zadnji dan meseca za katerega obračunavamo plače. To nam olajša delo pri izpisih iz shranjenih plač (obrazci za Ajpes in eDavke, plačilne liste, poljubne izpise), ker vedno vemo pod katerim datumom je shranjena določena plača.

place_18

1.7.4. Prenos temeljnice v GKW 1.9. Pregled datumov shranitve (ažuriranja)